สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2016-09-24 08:50
สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
จำนวนผู้อ่าน
7

          กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรรา บรมราชชนนี ที่ตั้งประดิษฐานอยู่บนแท่นเดียวกัน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี

          โดยมี พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมด้วย ผู้บริหารสาธารณสุข และคณะ บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมในพิธีวางพวงมาลา

          ทางด้าน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะด้วยเช่นกัน

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง และประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสักการะ และเป็นการเทิดพระเกียรติที่ตลอดพระชนมชีพของทั้งสองพระองค์ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจมุ่งบำเพ็ญพระโยชน์ ปรับปรุงงานทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ จนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ถวายสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และ "พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย" ดัง นั้นเพื่อรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ ขึ้นพร้อมกัน เนื่องใน "วันมหิดล" ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

อัลบั้มภาพ

คุณสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ได้ และกดปุ่ม Esc เพื่อออกจากการดูรูปขนาดใหญ่

 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”
 • สวรส.ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร”

แสดงความคิดเห็น

Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.