คำแนะนำการส่งต้นฉบับสำหรับผู้เขียน

    การส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยไปที่เว็บไซต์ http://ejournal.hsri.or.th/ ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ ผู้ส่งบทความเป็นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อน (คลิกที่ register) ระบบจะส่งลิงก์ไปให้ที่อีเมลที่ใช้สมัคร ผู้สมัครต้องใช้ลิงก์นั้นภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อไปตั้งรหัสผ่าน หลังจากตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะส่งบทความได้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการส่งต้นฉบับผลงานได้โดยคลิกที่ “For authors”

    เมื่อคลิกลิงก์ตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมลที่สมัครไว้ จะปรากฏหน้าต่างตามตัวอย่างด้านล่าง กรุณากรอกข้อความทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) กำกับ

    การติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯ ทำได้โดย log in เข้าระบบที่ http://ejournal.hsri.or.th/ แล้วคลิก “Discussions” จากนั้นคลิกที่ “+ Start new discussion” ดังภาพด้านล่าง

    จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ

    ให้พิมพ์หัวข้อที่ช่อง Title ซึ่งมีดอกจันสีแดงกำกับ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการสื่อสารในช่อง Details หากต้องการแนบไฟล์ คลิก Choose File แล้วคลิก UPLOAD จากนั้นคลิกที่ START NEW DISCUSSION ที่อยู่ด้านล่าง ระบบจะส่งข้อความของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯ

    เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯ ตอบกลับผ่านระบบ e-journal ระบบจะส่งลิงก์ไปยังอีเมลที่ใช้สมัคร ท่านสามารถเปิดดูข้อความได้โดยการคลิกที่ลิงก์ในอีเมลดังกล่าว

    หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้ระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2832 9200