ขอเชิญร่วมงานเสวนา True Happiness : ความสุขที่แท้จริง...คุณสร้างได้ โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-06-09 16:33
ระยะเวลา
09 มิถุนายน 2558 ถึง 26 มิถุนายน 2558
ขอเชิญร่วมงานเสวนา True Happiness : ความสุขที่แท้จริง...คุณสร้างได้  โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
JPEG
767.58 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ (Jupiter) ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
จำนวนผู้อ่าน
67

ขอเชิญร่วมงานเสวนา True Happiness : ความสุขที่แท้จริง...คุณสร้างได้ โดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

  • การพัฒนาตนเองท่ามกลางชีวิตและการทำงาน  (ทำงานเป็นยาใจหรือทำงานเป็นยาไส้)

  • ศิลปะสร้างสุขในชีวิตและการทำงาน (ฝึกสติ-รู้ทัน ปัญญา-รู้รอบให้) 

  • 10 วิธีบริหารจิตในชีวิตประจำวัน 

  • ความสุขเกิดได้ง่าย เมื่อเข้าใจบริหารสมอง

  • หนทางสร้างความสุขในการดำรงชีวิตและการทำงาน 

วัน       :  วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
เวลา    :  10.30 - 12.00 น. 
สถานที่ :  ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
จำนวน  :  60 ท่าน 


ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ เอ้ และ โอ โทรศัพท์ 0 2832 9253 อีเมล์ library@hsri.or.th

แสดงความคิดเห็น

Refresh Type the characters you see in this picture. กรอกตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณเห็น ถ้าไม่สามารถอ่านได้ให้ทำการโหลดหน้านี้อีกครั้ง (ข้อมูลที่คุณกรอกไว้อาจหาย)  Switch to audio verification.