คุยกับ ผอ. ท่านใหม่

ส่งคำถามให้กับ ..........

คุณหมอพีรพล

ตอบปัญหางานวิจัยระบบสุขภาพ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผมกับทุกท่านที่จะเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมทั้งการเปิดรับข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกท่าน เพื่อการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมากยิ่งขึ้น

ส่งคำถาม